Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 104

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BITM CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje 91.2987 91.2987 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM DODIG DARKO 3.8937 3.8937 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.4516 0.4516 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM IHTIJAREVIĆ EDIN 0.3452 0.3452 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM DŽAMASTAGIĆ SEMIR 0.1725 0.1725 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM DELIBAŠIĆ ALIJA 0.1404 0.1404 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM GURBETA SAMIR 0.0997 0.0997 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM HUSEJNOVIĆ MEHO 0.0920 0.0920 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM AVDIĆ NEZAHETA 0.0908 0.0908 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BITM DIZDAREVIĆ AVDO 0.0881 0.0881 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%