Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BMSO BRODOMERKUR-SOKO d.d. Mostar - u likvidaciji Dr. Ante Starčevića bb, 88000, MOSTAR 12

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BMSO PROMARK d.o.o. 42.4535 42.4535 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO BRODOMERKUR D.D. SPLIT 17.4432 17.4432 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO PERIĆ DRAGAN 15.3183 15.3183 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO MARINČIĆ MILE 7.9476 7.9476 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO VIDAČAK ANTE 5.4655 5.4655 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO ĆORIĆ MIROSLAV 4.8817 4.8817 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO Gadžić Vedranka 3.4161 3.4161 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO KOLOBARIĆ BRANKO 1.0219 1.0219 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO GOJAK JOSIP 0.9079 0.9079 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMSO DAMJANOVIĆ VJEKOSLAV 0.7692 0.7692 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%