Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BRIS MHTTP "Bristol" d.d. Sarajevo Fra Filipa Lastrića 4, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BRIS AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%