Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BSNC BOSANAC d.d. Orašje VIII br. 46, 76270, ORAŠJE 133

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BSNC ASA Banka d.d. Sarajevo 13.8461 13.8461 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC VUKOVIĆ SENAD 12.4598 12.4598 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC BENKOVIĆ TOMISLAV 7.5133 7.5133 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 5.0365 5.0365 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC ERKONA d.o.o. Sarajevo 4.2876 4.2876 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC NURKIĆ ANIS 3.4873 3.4873 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 3.4001 3.4001 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 3.4001 3.4001 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC BLEKIĆ PETAR 3.0485 3.0485 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNC HUJDUR BEGO 2.6012 2.6012 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%