Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CTRB CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE d.d. Sarajevo Kurta Schorka 18, 71000, Sarajevo 233

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTRB MULIĆ HAJRUDIN 50.6347 50.6347 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB MULIĆ MUSTAFA 14.7591 14.7591 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB FE-AL METALI d.o.o. Sarajevo 7.7033 7.7033 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB MULIĆ ZINEDIN 5.8272 5.8272 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB SPASOJEVIĆ GORAN 3.7879 3.7879 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE d.d. Sarajevo 2.6306 2.6306 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB MULIĆ HUZIR 2.2942 2.2942 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB H.M.I.-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 1.9679 1.9679 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB CITY PARK d.d. Sarajevo 1.6263 1.6263 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CTRB DIZDAR GORAN 1.1573 1.1573 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%