Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CZNK CAZINKA DD CAZIN - u stečaju KLUPE BB, 77220, CAZIN 13

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CZNK ZLATA MONETA II d.d. 48.9641 48.9641 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK BAJRAKTAREVIĆ SULJO 23.4988 23.4988 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK MURAI-KOMERC D.O.O. 12.0040 12.0040 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK ISLAMČEVIĆ DENIAL 6.9940 6.9940 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK ELTMAN TRADE-HOTEL ALEM DOO SARAJEVO 4.3427 4.3427 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK ZORENČ EMIL 1.7851 1.7851 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK FAZLIĆ DAMIR 1.1705 1.1705 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK ŠABIĆ ZUHDIJA 0.6789 0.6789 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK ISIĆ OSMAN 0.2926 0.2926 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CZNK KAJTAZOVIĆ HUSEIN 0.1756 0.1756 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%