Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
HRBF ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla Muftije Muhameda efendije Kurta 1, 75000, TUZLA 10958

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HRBF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 24.9831 24.9831 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND 15.6016 15.6016 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 6.1721 6.1721 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 4.4012 4.4012 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF HRKAČ ROLAND 4.2086 4.2086 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 2.0656 2.0656 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 0.8956 0.8956 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF KARPATI MARTA 0.8811 0.8811 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF PRIMORAC IVAN 0.6663 0.6663 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
HRBF BAŠIĆ IVAN 0.5017 0.5017 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%