Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MROS Vienna osiguranje d.d. Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MROS VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%