Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TRZB ZiraatBank d.d. Zmaja od Bosne 47c, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TRZB T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%