Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UNDT UniData d.d. Sarajevo Ismeta Mujezinovića 24, 71000, Sarajevo 143

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UNDT BOŠKAILO ŠAĆIR 22.5735 22.5735 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT GERIN AHMED 19.1672 19.1672 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 14.6685 14.6685 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT UNIT-INT D.O.O. MOSTAR 9.6854 9.6854 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT UNIS d.d. Sarajevo 8.5440 8.5440 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 2.8446 2.8446 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT HRNJIČEVIĆ SALIH 1.8448 1.8448 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT STJEPIĆ ZDENKO 1.1801 1.1801 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT HADŽIĆ DŽEVIDA 0.8477 0.8477 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNDT BUČUK IZET 0.7833 0.7833 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%