Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UNTN UNATRANS DD BIHAĆ - u stečaju DR. IRFANA LJUBIJANKIĆA BB, 77000, BIHAĆ 43

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UNTN LJUBIJANKIĆ SAFET 58.2370 58.2370 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN VUKOVIĆ FUAD 14.5541 14.5541 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN HANDUKIĆ ŠEMSUDIN 10.0434 10.0434 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN ČAVKIĆ SAFET 1.1148 1.1148 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN HANDUKIĆ ŠEMSO 0.7638 0.7638 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN HODŽIĆ SUVADA 0.7225 0.7225 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN RAKOVIĆ OSME 0.6813 0.6813 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN REKIĆ ALIJA 0.6813 0.6813 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN SAMARDŽIĆ SULEJMAN 0.6813 0.6813 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNTN DERVIŠEVIĆ DERVIŠ 0.6709 0.6709 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%