Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UPIB INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA Obala Kulina Bana 9a, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UPIB PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 100.0000 99.9940 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UPIB AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.0000 0.0060 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%