Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
USIP UNIONIZGRADNJA-SIP d.d. Sarajevo - u likvidaciji Vilsonovo šetalište 10, 71000, Sarajevo 158

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
USIP SELMAN IRFAN 25.8553 25.8553 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP BEHMEN SALIHA 24.2377 24.2377 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP SELMANOVIĆ SAKIB 12.5618 12.5618 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP EMINOVIĆ EMIL 12.5581 12.5581 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP BILANOVIĆ HUSEJN 1.1281 1.1281 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP ŠEHIĆ HAJRUDIN 1.1274 1.1274 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP KORJENIĆ IRFAN 1.1266 1.1266 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP RAČIĆ NEDIM 1.1259 1.1259 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP ČAUŠEVIĆ SELIM 1.1074 1.1074 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USIP LASIĆ SILVESTAR 0.9790 0.9790 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%