Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UTSE TSE d.d. Mostar Maršala Tita 237, 88000, MOSTAR 2

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UTSE KEČO EMIR 99.8443 99.8443 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UTSE POBRIĆ ESAD 0.1557 0.1557 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%