Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
VSKG IGDD VISOKOGRADNJA 770 SLAVNE BRDSKE BRIGADE 83/A, 70220, DONJI VAKUF 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
VSKG RUDNICI GIPSA Z.D.D. Donji Vakuf 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%