Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZROM ZRAK-OPTOMEHANIKA d.d. Kiseljak Zenički put bb, 71250, KISELJAK 6

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZROM BOJO DANIJEL 98.0667 98.0667 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM KALEM MARKO 0.8020 0.8020 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM KRISTIĆ SLAVICA 0.6979 0.6979 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM TURČINOVIĆ HALIMA 0.2251 0.2251 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM BAREŠIĆ JOZO 0.2026 0.2026 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM UZUNOVIĆ ADNAN 0.0056 0.0056 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%