Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
PVNF ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16, 71000, Sarajevo 8158

Vrijednosni papir

Oznaka papira

Status

Podaci o vrijednosnom papiru

Podaci o dužničkim vp

PVNFRK3 U trgovanju
ISIN kod: BAPVNFRK3004
Cfi kod:ESVUFR
Klasa papira:REDOVNE DIONICE
Nominalna vrijednost:39.45
Količina papira:2021967
Datum emisije:03.03.2007
Status:U trgovanju
Datum zadnje promjene na vp:16.04.2010
Datum dospijeća:
Datum prve isplate:
Datum zadnje isplate:
Kamatna stopa:
Emitent | Top deset | Značajni% Print