Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BESD SA TOURS d.o.o. Doboj Jug preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset