Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
AGRL AGRAM d.d. IV. brigade HVO Stjepana Radića 7, 88320, LJUBUŠKI 7

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AGRL EUROHERC osiguranje d.d. 40.7315 40.7315 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AGRL ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb 39.5198 39.5198 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AGRL ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 9.1741 9.1741 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AGRL EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo 8.5900 8.5900 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AGRL AGRAM LIFE osiguranje d.d. 0.8852 0.8852 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AGRL AGRAMINVEST d.o.o. 0.7145 0.7145 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AGRL EURO DAUS d.d. Split 0.3849 0.3849 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%