Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
AMFV AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju RUDARSKA BB, 71330, VAREŠ 24

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMFV ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 25.0000 25.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 24.4487 24.4487 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV UGARAK DŽEMIL 6.3837 6.3837 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV OPERTA BEHRUDIN 6.1723 6.1723 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV C & T & E, LLC 4.7987 4.7987 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV OPERTA FIKRET 4.6830 4.6830 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV MULIĆ MIRSAD 4.5185 4.5185 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV ŠEĆERBEGOVIĆ TINA 4.4281 4.4281 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV VRAŽALIĆ VEDRAN 4.4281 4.4281 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMFV OPERTA HARIS 3.9275 3.9275 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%