Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
FAMS FAMOS D.D. SARAJEVO PUT FAMOSA 38, 71212, HRASNICA 2988

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FAMS LEMEŠ SALIH 67.0846 67.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS PROHO MAHIR 0.0603 0.0603 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS BEŠIĆ SAMED 0.0579 0.0579 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS MILAČIĆ-RIHTMAN NADEŽDA 0.0368 0.0368 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS HAJRIĆ NUSRETA 0.0280 0.0280 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS AVDIĆ AMIR 0.0244 0.0244 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS PAMUK ŠEĆO 0.0244 0.0244 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS HADŽIĆ DINO 0.0240 0.0240 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS LONČARIĆ ZUMRA 0.0231 0.0231 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FAMS Mulaosmanović Emir 0.0231 0.0231 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%