Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
FORG FORTUNA D.D. GRAČANICA - u stečaju ZLATNIH LJILJANA 79, 75320, GRAČANICA 717

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FORG ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 24.2677 24.2677 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG Pjanić Safet 0.6731 0.6731 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG Muharemović Ibrahim 0.4895 0.4895 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG VAJZOVIĆ ŠABAN 0.4221 0.4221 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG Osmanhodžić Samil 0.3356 0.3356 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG Kahvedžić Mirsad 0.3221 0.3221 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG Bašić Esad 0.3048 0.3048 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG Tuholjak Mustafa 0.2914 0.2914 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG Vehabović Esad 0.2866 0.2866 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FORG Poturalić Mirsad 0.2846 0.2846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%