Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
FRES FEROELEKTRO d.d. Sarajevo Maršala Tita 28, 71000, Sarajevo 1232

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FRES FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 60.6779 60.6779 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 2.7817 2.7817 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES ČENGIĆ HALIL 2.2214 2.2214 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES MURATOVIĆ ADNAN 0.4696 0.4696 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES GRBEŠIĆ SMILJA 0.4105 0.4105 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES AZINOVIĆ ŽELJKO 0.3999 0.3999 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES BOTONJIĆ ELKAZ 0.3867 0.3867 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES HASANBEGOVIĆ OSMAN 0.2819 0.2819 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES ZOVKO IVICA 0.2279 0.2279 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRES REMIS d.o.o. Visoko 0.2130 0.2130 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%