Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
FRNG MI "Fering" d.d. Gračanica - u stečaju Zlatnih ljiljana 24, 75320, GRAČANICA 332

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FRNG "OAO BH" d.o.o. 56.8337 56.8337 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG SNAGIĆ S D.O.O. 1.4868 1.4868 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG TRAVLJANIN EMIR 1.4222 1.4222 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG RAMIĆ VEHID 0.8326 0.8326 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG KAPETANČIĆ AVDULAH 0.7918 0.7918 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG KAPETANČIĆ NEZIR 0.7706 0.7706 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG ĆEHAJIĆ MIDHAT 0.7188 0.7188 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG IMAMOVIĆ MENSUR 0.7077 0.7077 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG HELIĆ ŠEKIB 0.6661 0.6661 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
FRNG SALIHBAŠIĆ FAHRUDIN 0.6652 0.6652 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%