Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
GDPS GDD "POLET" SARAJEVO Igmanska bb, 71320, VOGOŠĆA 182

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
GDPS ASA Banka d.d. Sarajevo 47.3173 47.3173 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 24.9545 24.9545 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS GMK D.D. KAKANJ - u stečaju 6.3941 6.3941 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 4.4047 4.4047 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS LONIĆ DŽENETA 1.2352 1.2352 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS HUSOVIĆ ADEM 0.4156 0.4156 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS JANJUŠEVIĆ MIODRAG 0.3298 0.3298 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS BULBUL AHMED 0.3182 0.3182 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS PERENDIJA ZORAN 0.3182 0.3182 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GDPS ĆORIĆ ZDRAVKA 0.2957 0.2957 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%