Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
GINX UNIS "GINEX" d.d. Goražde Višegradska bb, 73000, GORAŽDE 41

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
GINX FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 51.0116 51.0116 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX OKOVIĆ HALIL 14.4667 14.4667 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX HUBJER SADETA 7.9432 7.9432 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX OKAC d.o.o. Goražde 7.6881 7.6881 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX PRŠEŠ HAMID 4.0114 4.0114 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX ĐOZO HASAN 2.2915 2.2915 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 1.8803 1.8803 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX PTG d.d. Goražde 1.5356 1.5356 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX HUBANIĆ MUHAMED 1.3350 1.3350 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GINX TAK D.O.O. SARAJEVO 1.1595 1.1595 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%