Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
GPBP GP "BOSNAPUTEVI" d.d. Sarajevo Pijačna 11, 71210, ILIDŽA 420

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
GPBP UniCredit Bank d.d. Mostar 94.6397 94.6397 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 0.3953 0.3953 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP ARNAUTOVIĆ RASIM 0.3616 0.3616 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP MALEVSKI ASIM 0.2485 0.2485 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP JAHIĆ MERAL 0.2030 0.2030 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP DRINJAK OMER 0.1954 0.1954 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP DŽAMASTAGIĆ SEMIR 0.1703 0.1703 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP MUŠOVIĆ LUTVO 0.1698 0.1698 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP TURKMANOVIĆ DŽELAL 0.1048 0.1048 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
GPBP ČIČKO HALID 0.1036 0.1036 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%