Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MMTS MAGROS METAL d.d. Sarajevo Halilovići 6, 71000, Sarajevo 213

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MMTS OMERSPAHIĆ MUBERA 75.6436 75.6436 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS OMERSPAHIĆ ASIM 9.6256 9.6256 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS BIKIĆ MIJO 0.6527 0.6527 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS OMERAGIĆ MURADIF 0.5472 0.5472 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS ZAIMOVIĆ AMINA 0.4152 0.4152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS VINKOVIĆ MIRKO 0.2345 0.2345 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS RAUKOVIĆ DRAGICA 0.2233 0.2233 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS KNEZOVIĆ ZDRAVKA 0.2213 0.2213 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS IBLIZOVIĆ SABIRA 0.2142 0.2142 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MMTS DUGANĐIĆ LUKA 0.1919 0.1919 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%