Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MRKS MERKUR d.d. Sarajevo Semizovac bb, 71321, SEMIZOVAC 1180

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MRKS GADUBA FINANZ AG 28.5446 28.5446 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS ASA Banka d.d. Sarajevo 24.6123 24.6123 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS MILOŠ ZDRAVKO 13.8591 13.8591 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 11.3060 11.3060 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS OIF "MONETA" 7.9818 7.9818 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS OIF LILIUM GLOBAL 3.8985 3.8985 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS TRGO ADIL 1.3400 1.3400 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS HABIBIJA MUJO 0.6919 0.6919 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS HABIBIJA ZAHIDA 0.6919 0.6919 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MRKS SELIMOVIĆ MUJO 0.5775 0.5775 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%