Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MTHN METALOTEHNA DD TUZLA 15. MAJA BB - TC Sjenjak, 75000, TUZLA 71

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MTHN ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 22.8224 22.8224 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 21.4563 21.4563 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN OIF LILIUM GLOBAL 9.8776 9.8776 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN ASA Banka d.d. Sarajevo 9.4246 9.4246 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 8.2727 8.2727 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 5.2406 5.2406 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 2.1582 2.1582 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN IBRELIĆ VESNA 0.9351 0.9351 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN KREŠIĆ MIRKO 0.8621 0.8621 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
MTHN PAVLOVIĆ FRANJO 0.7976 0.7976 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%