Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TPMK TPM D.D. BOSANSKA KRUPA DANA NEZAVISNOSTI BB, 77240, BOSANSKA KRUPA 74

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TPMK VUKOVIĆ FUAD 45.2773 45.2773 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 26.0293 26.0293 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK MUSLIĆ SEAD 7.7954 7.7954 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK d.o.o. VUKOVIĆ INŽENJERING Bihać 4.5138 4.5138 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK ALIBABIĆ FIKRA 4.0279 4.0279 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK DERVIŠIĆ NIJAZ 1.5404 1.5404 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK GERZIĆ IDRIZ 1.1869 1.1869 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK VRAŽALIĆ VEDRAN 0.7801 0.7801 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK ŠEĆERBEGOVIĆ TINA 0.7800 0.7800 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TPMK HASIĆ ŠEVALA 0.5039 0.5039 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%