Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZAEO ZRAK - AEO DD KISELJAK VIŠNJICA POLJE BB, 71250, KISELJAK 247

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZAEO MIŠURIĆ-RAMLJAK MLADEN 4.6054 4.6054 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO BILETIĆ SPOMENKA 2.2370 2.2370 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MILARDOVIĆ VINKO 1.5153 1.5153 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO BARIŠIĆ VERA 1.5121 1.5121 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MARKOVIĆ NIKO 1.4420 1.4420 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MILIČEVIĆ STIPO 1.2142 1.2142 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO SLIŠKOVIĆ ANTO 1.1635 1.1635 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO PERKOVIĆ DRAGICA 1.1589 1.1589 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MATIĆ JANJA 1.0427 1.0427 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MATIĆ JOZO 0.9732 0.9732 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%