Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZDRJ ZADRUGAR DD JAJCE HRVOJA VUKČIĆA HRVATINIĆA 55, 70101, JAJCE 30

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZDRJ ŠABIĆ ALMIR 24.4506 24.4506 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 20.2631 20.2631 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ PEZO ADNAN 19.3626 19.3626 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ BOGIĆ ANĐELKO 5.9978 5.9978 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 5.2418 5.2418 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ MARTINOVIĆ MARIJAN 4.8879 4.8879 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ LUKIĆ JOZO 3.5983 3.5983 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ RADOVAC PEJO 3.5872 3.5872 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ ŠIMUNOVIĆ IVO 2.9980 2.9980 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRJ MAJDANAC SAMIR 2.7589 2.7589 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%