Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BGPM FAREX d.o.o. Tešanj preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BGPM DŽANANOVIĆ SALKO od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad