Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BTAD PERENDA DŽANAN od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BTAD ZAHIROVIĆ VELIDA od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BTAD DI MARCO FATMA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BTAD HAJRIĆ FATIMA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BTAD TERZIĆ MURIS od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad