Članovi sistema uvida

* Unesite oznaku ili dio oznake člana

Oznaka člana:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka Naziv Adresa Datum Registracije
BSNF ZIF BOSFIN d.d. Muhameda Kantardžića 3, 71000, Sarajevo 16.04.2019
VKFB VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo PM.Tita 13, 71000, Sarajevo 12.02.2015
UNIB UNION BANKA D.D. SARAJEVO DUBROVAČKA 6, 71000, Sarajevo 12.04.2017
TCMK TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ SELIMA EF. MERDANOVIĆA 146, KAKANJ 11.08.2005
SMTK ŠUME TK DD KLADANJ FADILA KURTAGIĆA 1, 75280, KLADANJ 20.02.2008
ABSB SPARKASSE BANK DD TRAMPINA 12/VI, 71000 SARAJEVO 30.03.2005
SOSO SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO Maršala Tita 29, 71000 Sarajevo 31.01.2005
RMUB RMU BANOVIĆI D.D. Banovići BRANILACA BANOVIĆA 36, BANOVIĆI 24.02.2006
NPRF Naprijed invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Džemala Bijedica 124,71000 Sarajevo 22.02.2005
UPIB INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA OBALA KULINA BANA 9A, 71000 Sarajevo 29.11.2004
Stranica 1 od 3