Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
SPUS Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Mustajbega Fadilpašića 17, 71000, Sarajevo 264 Vr papir | Top deset | Značajni%
SRCS ŠIPAD - ERC d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 43 Vr papir | Top deset | Značajni%
SRKT SOKO RKT DD MOSTAR RODOČ BB, 88000, MOSTAR 504 Vr papir | Top deset | Značajni%
SRPV SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo Franjevačka 15, 71000, Sarajevo 203 Vr papir | Top deset | Značajni%
SRTR SARTRANS D.D. SARAJEVO KURTA SCHORKA 8, 71000, Sarajevo 11 Vr papir | Top deset | Značajni%
SSEP 17. SEPTEMBAR d.d. Bosanska Krupa 511. Slavne brdske brigade bb, 77240, BOSANSKA KRUPA 18 Vr papir | Top deset | Značajni%
SSSV SAKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA d.d. VAREŠ - u stečaju METALSKA 1, 71330, VAREŠ 78 Vr papir | Top deset | Značajni%
STEP STEP d.d. Sarajevo Halilovići 2, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
STFJ ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica PROKOŠKI PUT BB, 71270, FOJNICA 99 Vr papir | Top deset | Značajni%
STKS SARAJEVOTEKSTIL d.d. Sarajevo - u stečaju Ferhadija 11, 71000, Sarajevo 68 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 37 od 49