Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
2.12.2022. Odluka o isključenju člana sistema Registra vrijednosnih papira - „ASA BANKA Naša i snažna“ d.d. Sarajevo Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo broj: 04-9-10202/22 od 30.11.2022. godine „ASA BANKA Naša i snažna“ d.d. Sarajevo isključuje se iz članstva sistema obračuna i poravnanja i članstva sistema uvida u stanje na računu sa danom 01.12.2022. godine na lični zahtjev radi pripajanja emitenta „ASA BANKA Naša i snažna“ d.d. Sarajevo emitentu „ASA BANKA“ d.d. Sarajevo.
28.11.2022. Brisanje vrijednosnih papira iz sistema registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 28.11.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake FBIHK16A, ISIN broja: BAFBIHK16A02, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 70000, nominalne vrijednosti 1000 KM.
  24.11.2022. O B A V J E Š T E NJ E o otkazivanju XXX redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo Otkazuje se XXX vanredna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Fedraciji BiH (U daljem tekstu: Registar), zakazana za 28.11.2022. godine. ...link...
  23.11.2022. Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.11.2022, izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake UNIBH ISIN broja: BAUNIBH00008, emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO, količine 1500000, nominalne vrijednosti 20 KM.

  22.11.2022. O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXX redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo XXX redovna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo saziva se za 28.11.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 15:00 sati.

  Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u Sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. ...link...
  9.11.2022. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.11.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake TRZBF1, ISIN broja: BATRZBF10008, emitenta ZiraatBank BH d.d., količine 4000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake TRZBR ISIN broja: BATRZBR00004, emitenta ZiraatBank BH d.d., količine 4000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

  7.11.2022. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.11.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake MEBSG4, ISIN broja: BAMEBSG40001, emitenta PROCREDIT BANK DD SARAJEVO, količine 1271289, nominalne vrijednosti 10 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake MEBSR ISIN broja: BAMEBSR00002, emitenta PROCREDIT BANK DD SARAJEVO, količine 1271289, nominalne vrijednosti 10 KM.

  4.11.2022. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 04.11.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • oznake UNEVR, ISIN broja: BAUNEVR00004, emitenta UNEVIT DD KONJIC , količine 363268, nominalne vrijednosti 12,5 KM.


  oznake UNIBF ISIN broja: BAUNIBF00002, emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO , količine 1250000, nominalne vrijednosti 20 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake UNIBR ISIN broja: BAUNIBR00007, emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO , količine 1250000, nominalne vrijednosti 20 KM.


  oznake UNEVR ISIN broja: BAUNEVR00004, emitenta UNEVIT DD KONJIC, količine 363268, nominalne vrijednosti 9,85 KM.

  27.10.2022. Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva TPDC SARAJEVO D.D. Sarajevo Obavještavaju se dioničari ciljnog društva TPDC SARAJEVO D.D. Sarajevo o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje navedenog društva od strane ponudioca Bingo d.o.o. Tuzla.

  Obavještenje
  25.10.2022. Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva BAMCARD D.D. SARAJEVO Obavještavaju se dioničari ciljnog društva BAMCARD D.D. SARAJEVO o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje navedenog društva od strane ponudioca ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo.

  Obavještenje
  Stranica 17 od 146