Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 113

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BITM CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje 90.7604 90.7604 VLASNIČKI Print
BITM DODIG DARKO 3.8937 3.8937 VLASNIČKI Print
BITM AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.4516 0.4516 VLASNIČKI Print
BITM IHTIJAREVIĆ EDIN 0.3452 0.3452 VLASNIČKI Print
BITM DŽAMASTAGIĆ SEMIR 0.1725 0.1725 VLASNIČKI Print
BITM DELIBAŠIĆ ALIJA 0.1404 0.1404 VLASNIČKI Print
BITM SUPIĆ SLOBODAN 0.1294 0.1294 VLASNIČKI Print
BITM GURBETA SAMIR 0.0997 0.0997 VLASNIČKI Print
BITM ŠARIĆ KEMAL 0.0955 0.0955 VLASNIČKI Print
BITM HUSEJNOVIĆ MEHO 0.0920 0.0920 VLASNIČKI Print