Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo Kurta Schorka 8, 71000, Sarajevo 118

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTRT INDEX d.o.o. Gračanica 49.8030 49.8030 VLASNIČKI Print
CTRT CITY PARK d.d. Sarajevo 21.7551 21.7551 VLASNIČKI Print
CTRT LUKIĆ BOJAN 10.1557 10.1557 VLASNIČKI Print
CTRT BRKOVIĆ AJDIN 6.3864 6.3864 VLASNIČKI Print
CTRT VEJZOVIĆ MERSAD 6.3776 6.3776 VLASNIČKI Print
CTRT PARKKING d.o.o. 3.2515 3.2515 VLASNIČKI Print
CTRT HUMIĆ ENVERA 0.4701 0.4701 VLASNIČKI Print
CTRT KOVAČEVIĆ JASMINA 0.2350 0.2350 VLASNIČKI Print
CTRT MEHOVIĆ MIRSAD 0.1608 0.1608 VLASNIČKI Print
CTRT ĐOZO HALIL 0.1078 0.1078 VLASNIČKI Print