Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
IITS INIT d.d. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000, Sarajevo 6

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
IITS BINGO d.o.o. Tuzla 83.2008 83.2008 VLASNIČKI Print
IITS UEVAK ABDURRAHMAN 14.9002 14.9002 VLASNIČKI Print
IITS BAJRAMOVIĆ KEMAL 0.9781 0.9781 VLASNIČKI Print
IITS RAKO MIRJANA 0.7093 0.7093 VLASNIČKI Print
IITS HALILAGIĆ JASMIN 0.1258 0.1258 VLASNIČKI Print
IITS MARIJANOVIĆ IVAN 0.0858 0.0858 VLASNIČKI Print