Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
PREH PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla Ahmeta Kobića bb, 75208, GORNJA TUZLA 26

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
PREH BINGO d.o.o. Tuzla 97.5218 97.5218 VLASNIČKI Print
PREH JAŠAREVIĆ LARISA 0.5654 0.5654 VLASNIČKI Print
PREH HODŽIĆ MIRSAD 0.4522 0.4522 VLASNIČKI Print
PREH SUMAN MIRSAD 0.2542 0.2542 VLASNIČKI Print
PREH IBRALIĆ FATIMA 0.2261 0.2261 VLASNIČKI Print
PREH MUJKANOVIĆ SAMIJA 0.1984 0.1984 VLASNIČKI Print
PREH JOSIPOVIĆ JANJA 0.1766 0.1766 VLASNIČKI Print
PREH SELIMOVIĆ SENAD 0.1494 0.1494 VLASNIČKI Print
PREH RANČIĆ SENIJA 0.1006 0.1006 VLASNIČKI Print
PREH HALILOVIĆ VEHBIJA 0.0629 0.0629 VLASNIČKI Print