Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ULTS UNIS LASTA d.d. Sarajevo "U LIKVIDACIJI" Lužansko Polje 7, 71210, ILIDŽA 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ULTS ROGLIĆ BRANKO 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Print