Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
UMIS UNIS D.D. SARAJEVO Envera Šehovića 54, 71000, Sarajevo 219

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UMIS GRADAŠČEVIĆ BEHADA 89.5587 89.5587 VLASNIČKI Print
UMIS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 5.3126 5.3126 SKRBNIČKI Print
UMIS ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 1.6748 1.6748 VLASNIČKI Print
UMIS GMC d.o.o. Usora 1.1674 1.1674 VLASNIČKI Print
UMIS UNIS FAGAS DOO SARAJEVO 0.4826 0.4826 VLASNIČKI Print
UMIS UNIS ELEKTRONIK DD 0.1667 0.1667 VLASNIČKI Print
UMIS UNIS PSC D.D. 0.1462 0.1462 VLASNIČKI Print
UMIS UNIS KOVINA d.d. Visoko 0.0915 0.0915 VLASNIČKI Print
UMIS ALIBEGOVIĆ ENVER 0.0641 0.0641 VLASNIČKI Print
UMIS PREVENT FAD d.o.o. Jelah -Tešanj 0.0636 0.0636 VLASNIČKI Print