Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
DCNS BINGO d.o.o. Tuzla od 33.33% do 50% VLASNIČKI
DCNS VIOLETA d.o.o. GRUDE od 20% do 25% VLASNIČKI
DCNS DENIX D.O.O. SREBRENIK od 10% do 20% VLASNIČKI
DCNS BONY d.o.o. Tuzla od 5% do 10% VLASNIČKI
Nazad