Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
IITS BINGO d.o.o. Tuzla preko 66.67% VLASNIČKI
IITS UEVAK ABDURRAHMAN od 10% do 20% VLASNIČKI
Nazad