Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
STVK Athabasca Investment d.o.o od 33.33% do 50% VLASNIČKI
STVK VELADŽIĆ NIJAZ od 5% do 10% VLASNIČKI
Nazad