Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip racuna
THG9 ZEJĆIROVIĆ D.O.O. ČELIĆ 58.5049 58.5049 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 ZEJĆIROVIĆ NEDIM 14.4286 14.4286 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 ZEJĆIROVIĆ VEDAD 14.4277 14.4277 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 HADŽAJLIĆ AKIB 0.2896 0.2896 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 ĆATO IBRO 0.2745 0.2745 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 ARNAUTOVIĆ SABIT 0.2669 0.2669 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 ŠIMIĆ BRANKO 0.2565 0.2565 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 VEKIĆ ANTO 0.2546 0.2546 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 MAKSIMOVIĆ ĐORĐE 0.2508 0.2508 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
THG9 HUSEJNOVIĆ FEHIM 0.2423 0.2423 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%