Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara OPRESA d.d. Sarajevo 09.10.2017 OPRS OPRESA d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara INTERŠPED DD SARAJEVO 25.09.2017 ISPSR INTERŠPED DD SARAJEVO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA 25.09.2017 UPIB INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara VF Komerc-Progres d.d. Lukavac 11.09.2017 PROG VF KOMERC-PROGRES DD LUKAVAC
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara PREVENT FAD d.d. Jelah -Tešanj 05.09.2017 FADJ PREVENT FAD d.d. Jelah -Tešanj
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara GORAŽDEPUTEVI d.d. Goražde 24.08.2017 GZPT GORAŽDEPUTEVI d.d. Goražde
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Trgovinsko društvo "MARKETI" d.d. Sarajevo 02.08.2017 TDMS TRGOVINSKO DRUŠTVO "MARKETI" DD SARAJEVO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara u postupku preuzimanja društva DD za osiguranje "VGT" Visoko 26.07.2017 VGTV DD za osiguranje "VGT" Visoko
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara USORA d.d. Jelah 23.06.2017 USRJ USORA d.d. Jelah
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla 21.06.2017 UVZP UNIVERZALPROMET DD TUZLA
Stranica 3 od 4