Misija


Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo nastoji svojim korisnicima usluga omogućiti brzo, efikasno i jednostavno ostvarivanje prava sadržanih u vrijednosnim papirima, te u poslovima sa vrijednosnim papirima iz domena svoje djelatnosti, a uz osiguranje nepristranosti, objektivnosti, profesionalnosti i transparentnosti u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti.


Vizija


Vizija Registra vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo je dosegnuti i održati poziciju jedne od najkvalitetnijih, najpouzdanijih i najuglednijih institucija na tržištu kapitala, uz omogućavanje i doprinos daljnjeg razvoja i integriteta tržišta kapitala, a pružajući kvalitetne i raznovrsne usluge korisnicima, kao i to da postane suvremena i moderna depozitno – klirinška kuća europske razine.